1. Πριν ξεκινήσετε

Εκδώστε άμεσα πιστοποιητικά δημοτολογίου όπως:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Χαρακτηριστικά

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσίαΣτη συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.