1. Πριν ξεκινήσετε

Εκδώστε άμεσα ηλεκτρονικό αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αν είστε ή ήσασταν οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα.

Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • τα στοιχεία του θανόντoς
Χαρακτηριστικά

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία
Διαθεσιμότητα
  • Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.