2. Είσοδος στην υπηρεσία

2.1. Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Βρείτε την υπηρεσία με αναζήτηση ή πλοήγηση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Βήμα 1
α) Με αναζήτηση
  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογήστε με ελληνικά μέρος της φράσης πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
  2. Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του.

 


 

β) Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών:

  1. Αρχική > Οικογένεια > Απώλεια
  2. Επιλέξτε την υπηρεσία Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

 

γ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

Βήμα 2

Στη συνέχεια πατήστε «Είσοδος στην υπηρεσία» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

  

Βήμα 3

Επιλέγετε Συνέχεια για να προχωρήσετε στην Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών.