1. Πριν ξεκινήσετε

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση έκδοση ηλεκτρονικά, μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση των παρακάτω πιστοποιητικών σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Χαρακτηριστικά
  • Διαθέσιμα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ, αλλά σε δεύτερο χρόνο, είναι όλα τα πιστοποιητικά δημοτολογίου, ανεξάρτητα από έτος έκδοσης τους.
  • Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικό από το ΚΕΠ θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
  • Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ έχει υπογραφή και σφραγίδα από τον Δήμο.

 


Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.