1. Είσοδος

Βήμα 1

Η θυρίδα ΚΕΠ είναι προσβάσιμη  είτε απευθείας από τον σύνδεσμο https://thyrides-kep.services .gov.gr , είτε από τις εξωτερικές εφαρμογές του backoffice

Πατήστε το κουμπί Ξεκινήστε εδώ
Βήμα 2

Επιλέξτε Σύνδεση στη θυρίδα και πατήστε ΣυνέχειαΒήμα 3

Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να μεταφερθείτε στη σελίδα αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ

 


Βήμα 4

Εισάγετε τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πατήστε το κουμπί Σύνδεση.

Αποδεχτείτε την αποστολή των προσωπικών στοιχείων σας προς την εφαρμογή της Θυρίδας, πατώντας το κουμπί Αποστολή
Βήμα 5

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι θυρίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση. Πατήστε στο όνομα της θυρίδας για να οδηγηθείτε στα περιεχόμενα της.Βήμα 6

Αφού επιλέξετε μια θυρίδα μεταφέρεστε στην αρχική οθόνη της.