1. Ορισμός νέου χειριστή

Μπορείτε να αιτηθείτε πρόσβαση σε μία θυρίδα ακολουθώντας τα επόμενα βήματα. Θα χρειαστείτε το όνομα της θυρίδας και μπορείτε να αιτηθείτε πρόσβαση είτε ως χειριστής είτε ως διαχειριστής.

Βήμα 1:

Συνδεθείτε στη θυρίδα με τους κωδικούς σας (οδηγίες εδώ)

 


Βήμα 2:

Από το αριστερό μενού στην ενότητα Θυρίδες επιλέξτε  Αιτήματα πρόσβασης σε άλλη θυρίδα και πατήστε το κουμπί Νέο Αίτημα.

 


Βήμα 3:

Συμπληρώστε το όνομα της θυρίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση (1) και επιλέξτε το ρόλο που αιτήστε (2).

Τέλος, πατήστε το κουμπί Ολοκλήρωση.Στη σελίδα Αιτήματα πρόσβασης σε άλλη θυρίδα, θα εμφανιστεί το αίτημά σας με την ένδειξη κατάστασης "Σε αναμονή".

Η στήλη Κατάσταση Αιτήματος δείχνει την τρέχουσα κατάσταση:

Κατάσταση Αιτήματος
Περιγραφή
Σε αναμονή
Το αίτημά σας βρίσκεται σε αναμονή ελέγχου.
Εγκεκριμένο
Το αίτημά σας έχει εγκριθεί και σας έχει αποδοθεί ο ρόλος που αιτηθήκατε.
 Απορριφθέν  Το αίτημά σας έχει απορριφθεί.