1. Η διεκπεραίωση με μια ματιά

Στο παρακάτω infographic δείχνονται όλα τα βασικά βήματα ακολουθούνται σε όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας αίτησης, από την αίτηση του πολίτη στο gov.gr μέχρι και την ολοκλήρωση της από το ΚΕΠ μέσω της εφαρμογής Θυρίδα.