1. Απαιτούμενος εξοπλισμός


Οι ψηφιακές υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης, που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, αποτελούν μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη χρήση της οποίας είναι απαραίτητα:

  • προσωπικός ή φορητός υπολογιστής, ή κινητή συσκευή
  • σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet)
  • φυλλομετρητής Ιστού (Web browser)

Οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν ομαλά σε διάφορες αναλύσεις οθόνης. Ως διαδικτυακή εφαρμογή, είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας ( Windows, Macintosh, Unix, IOS, Android, κλπ ) και έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για χρήση με διάφορους κοινούς φυλλομετρητές Ιστού, συμπεριλαμβανομένων των Mozilla Firefox , Google Chrome, Safari κλπ.