2. Τι θα χρειαστείτε

Για να προχωρήσετε στη διαδικασία χρειάζεστε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  2. ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας σας, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  3. δυνατότητα ψηφιακής σάρωσης (scan) της υπογραφής σας