2. Εύρεση Υπηρεσίας

Βρείτε την υπηρεσία Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Πλοήγηση

Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών:

  1. Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα >  Μετακινήσεις
  2. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες στην ενότητα  Άδειες ΟδήγησηςΒ) Αναζήτηση

  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογήστε με ελληνικά μέρος της φράσης "Αντίγραφο άδειας"
  2. Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του.

 


Γ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://drivers-vehicles.services.gov.gr