1. Επιλογή Υπηρεσίας

Επιλέξτε «Άδειες Οδήγησης» για να εμφανιστούν οι σχετικές διαδικασίες του συστήματος.


Αυτές είναι

  • Υποβολή αίτησης για αντικατάσταση άδειας οδήγησης
  • Υποβολή αίτησης για έκδοση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Υποβολή αίτησης για έκδοση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας
Το σύστημα προβάλει επίσης την άδεια οδήγησης του χρήστη για επιβεβαίωση των στοιχείων του.

Επιλέγοντας το σύμβολο μπορείτε να δείτε και τις δύο πλευρές της άδειας οδήγησής σας. Επίσης, επιλέγοντας το σύμβολο μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα της άδειας οδήγησης.