3. Βήμα 1: Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση


Βήμα 1
  1. Συμπληρώστε τα στοιχεία του τόπου μόνιμης κατοικίας σας. Επιλέξτε την Περιφέρεια, την Περιφερειακή ενότητα, τον Δήμο σας, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας σας.

  2. Συμπληρώστε τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επιλέγοντας μία από τις δύο επιλογές σχετικά με τη διαμονή σας στην Ελλάδα.

  3. Προαιρετικά επιλέξτε εάν επιθυμείτε να αναγράφεται η ομάδα αίματος σας στην άδεια οδήγησης σας.
    Εάν ναι, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου (checkbox) και επιλέξτε την ομάδα αίματος από την αναπτυσσόμενη λίστα (dropdown list)

  4. Πατήστε το κουμπί "Αποδέχομαι" για να συνεχίσετε στο Βήμα 2