1. Αντίγραφο λόγω κλοπής/απώλειας

  • Από τις διαθέσιμες διαδικασίες επιλέξτε την επιλογή «Αντίγραφο λόγω κλοπής/απώλειας».
  • Το σύστημα προβάλλει συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών/βημάτων που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. (5 βήματα).
  • Επιλέξτε το κουμπί «Έναρξη Διαδικασίας».
  • Δείτε αναλυτική παρουσίαση των βημάτων εδώ.
 
 

Αν ο ΑΦΜ σας είναι δεν είναι καταχωρημένος στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα οδηγηθείτε σε φόρμα στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό άδειας οδήγησης, τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας, τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και να επιλέξετε «Υποβολή». Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον αριθμό άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιοχής σας ώστε να τον ανακτήσετε.