1. Ιστορικό Ενεργειών

Αφού ολοκληρώσετε και υποβάλετε την αίτηση σας, στην αρχική σελίδα του συστήματος θα παρουσιαστεί σχετική ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των ενεργειών σας στο σύστημα, αλλά και την κατάσταση τους επιλέξτε τον σύνδεσμο «Ιστορικό ενεργειών».

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε το Ιστορικό Ενεργειών επιλέγοντας το βελάκι δίπλα στο ονοματεπώνυμο σας, στην κεφαλίδα. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ιστορικό ενεργειών» από το μενού

Στο Ιστορικό Ενεργειών εμφανίζονται οι διαδικασίες που έχετε κάνει στο σύστημα ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας και την τρέχουσα κατάστασή της.