1. Είσοδος στην Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Για την είσοδο στην υπηρεσία των Ψηφιακών Πιστοποιητικών ως Διαχειριστής, πηγαίνετε στη διεύθυνση:


https://register.mindigital-shde.gr


Εισάγετε το υπηρεσιακό σας email και τον κωδικό που θέσατε κατά την απόδοση του Διαχειριστικού ρόλου σε εσάς. Επιλέγετε Είσοδος.

   
Αν εισάγετε λάθος email ή κωδικό χρήστη παρουσιάζεται μήνυμα λάθους. Επιλέγετε και εισάγετε και πάλι το email και τον κωδικό χρήστη. Εφόσον είναι σωστά επιλέγετε Είσοδος.
    

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) έρχεται μήνυμα SMS στο οποίο περιλαμβάνεται κωδικός  τον οποίο θα εισάγετε στα στοιχεία σας για την είσοδο στην εφαρμογή.

    

Αν εισάγετε λάθος κωδικό τότε παρουσιάζεται μήνυμα λάθους. Εισάγετε και πάλι το email και τον κωδικό σας. Επιλέγετε Είσοδος και λαμβάνετε εκ νέου κωδικό με SMS.

   
Εισάγετε τον κωδικό κι επιλέγετε Είσοδος.
     
     Ο κωδικός που λαμβάνετε με SMS ισχύει για μικρό χρονικό διάστημα (2 λεπτά).