2. Αναζήτηση εγγράφου

Με την είσοδό σας στη σελίδα για το άνοιγμα του εγγράφου παρατηρείτε ότι πλέον αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες κι είναι αυτή η μορφή την οποία θα έχει η υπογραφή σας.

Επιλέγετε Browse για να αναζητήσετε και να βρείτε στη συσκευή σας το έγγραφο το οποίο θέλετε να υπογράψετε.

   
Το αρχείο το οποίο θα ανοίξετε δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 MB. Στην περίπτωση που προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο μεγαλύτερου μεγέθους εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.