Διαχείριση Θυρίδων (για Διαχειριστές)

1. Επιλογή της θυρίδας του Α.Ε.Ι.

Για κάθε Ίδρυμα ορίζονται συγκεκριμένοι διαχειριστές για τη διαχείριση των τμημάτων-θυρίδων του Ιδρύματος.

Ο διαχειριστής βλέπει στην οθόνη του την λίστα τμημάτων που ανήκουν στο Ίδρυμα που διαχειρίζεται.

Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε μία θυρίδα.

Ο Διαχειριστής αφού συνδεθεί στην εφαρμογή, από  τις Θυρίδες του επιλέγει τη θυρίδα που επιθυμεί να διαχειριστεί. Επιλέγει:
  • την Κωδική Ονομασία  ή 
  • την Φιλική Ονομασία.