Διαχείριση κατάστασης edupass (για Χειριστές)

1. Λίστα δηλώσεων παρουσίας (για Χειριστές)

Έχετε εισέλθει ως Χειριστής. Μόνο οι Χειριστές μπορούν να βλέπουν την κατάσταση edupass.
Αν έχετε εισέλθει ως Διαχειριστής δεν μπορείτε να δείτε την κατάσταση edupass. Για να μπορείτε να βλέπετε και την κατάσταση θα πρέπει να ορίσετε τον εαυτό σας και ως χειριστή.

Βήμα 1:

Ανακατευθύνεστε στην ενότητα «Καταστάσεις EDUPASS».(1)

Οι καταστάσεις edupass ταξινομούνται βάσει ημερομηνίας.  Επιλέγετε  «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ZIP» (2).

Εκτελείται κατέβασμα (download) συμπιεσμένου φακέλου (zip folder) στον οποίο περιέχεται η λίστα με τις δηλώσεις παρουσίας φοιτητών, μελών διδακτικού προσωπικού και επισκεπτών. (3)

Ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (π.χ. Mozilla, Chrome,...) θα δείτε τον zip φάκελο στην κάτω αριστερή θέση της οθόνης ή στην επάνω δεξιά.Βήμα 2:

Ο συμπιεσμένος φάκελος (zip folder) έχει κατέβει και αποθηκευτεί σε μέρος που έχει επιλέξει ο χρήστης.

   Συνήθως (αν δε έχει κάνει αλλαγές ο διαχειριστής του υπολογιστή) τον zip φάκελο τον βρίσκετε στις Λήψεις (Downloads).
Διπλοπατάτε τον φάκελο να ανοίξει.

Στον φάκελο περιέχεται η λίστα παρουσίας σε 2 μορφές αρχείων: μορφή .csv και μορφή .xlsx.
Επιλέγετε το αρχείο που εξυπηρετεί για τον έλεγχο της λίστας και πληκτρολογώντας ως κωδικό πρόσβασης τον προσωπικό σας ΑΦΜ. Επιλέγετε ΟΚ και το αρχείο ανοίγει.

      Ως κωδικοί πρόσβασης έχουν ορισθεί τα ΑΦΜ των Χειριστών.

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ.
  • Ο χειριστής που ορίστηκε πρώτος, επιλέγει το αρχείο που εξυπηρετεί για τον έλεγχο της λίστας και πληκτρολογώντας ως κωδικό πρόσβασης τον προσωπικό του ΑΦΜ, ανοίγει το αρχείο.
Ως κωδικός πρόσβασης έχει ορισθεί ο ΑΦΜ του χειριστή που ορίστηκε πρώτος στην θυρίδα. Επομένως αν επιλεγεί ο ορισμός παραπάνω από έναν χειριστών, θα μπορούν να βλέπουν και να αποθηκεύουν το αρχείο με κατάληξη .zip αλλά για το άνοιγμα του απαιτείται ο ΑΦΜ του πρώτου χειριστή.
  • Για κάθε αρχείο που έχει παραχθεί, ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος και δεν τροποποιείται ακόμα και αν αλλάξει ο χειριστής της θυρίδας.
  • Σε περίπτωση αφαίρεσης του πρώτου χειριστή και ορισμού νέου, τα νέα αρχεία που θα παραχθούν, λαμβάνουν ως κωδικό τον ΑΦΜ του νέου χειριστή.
  • Σε περίπτωση που ο νέος χειριστής χρειάζεται πρόσβαση σε παλαιότερο αρχείο, αυτό θα πρέπει να του παραδοθεί από τον προηγούμενο.