1. Πριν ξεκινήσετε

Με τη λειτουργία της προβολής αίτησης μπορείτε να:

  • προβάλετε τα στοιχεία και να παρακολουθήσετε τη πορεία μιας αίτησης
  • τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας αποθηκευμένης (υπό υποβολή) αίτησης
  • διορθώσετε μια αίτηση που σας έχει επιστραφεί από το σχολείο.

Θα χρειαστείτε απαραίτητα τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Taxisnet για την είσοδό σας στην υπηρεσία.