Β. Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)

Εδώ μπορείτε να διατυπώνετε απορίες σχετικά με την ενότητα "Β. Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)"


(Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ)