Για να ελέγξετε αν ανήκετε στην πληθυσμιακή ομάδα που μπορεί να εμβολιαστεί αυτή την περίοδο...

χρειάζεται να γνωρίζετε:

  1. το ΑΜΚΑ σας.
  2. το ΑΦΜ σας είτε το επώνυμό σας.

Για να προγραμματίσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr/app...

χρειάζεται να γνωρίζετε:
  1. τα στοιχεία σας στο TAXISnet (Γ.Γ.Π.Σ.), δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό.
  2. τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.
  3. τον Ταχυδρομικό σας Κώδικα (Τ.Κ.).
  4. το email σας (όχι απαραίτητο εφόσον έχετε κινητό τηλέφωνο).

Κατά την ημέρα διενέργειας του εμβολιασμού...
χρειάζεται :

  1. να φέρετε την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας.
  2. να γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας.
  3. να φέρετε τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).