Τι είναι το gov.gr;

Το gov.gr είναι η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για πολίτες και επιχειρήσεις. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που παρέχονται μέσω διαδικτύου. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν και να επικυρώνουν ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και εξ αποστάσεως, ευρύτατης χρήσης έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το gov.gr εξελίσσεται συνεχώς. Σε πρώτη φάση, λειτουργεί ως κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών. Στην ολοκληρωμένη του μορφή, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το δημόσιο. Θα είναι, δηλαδή, το ένα και μοναδικό ψηφιακό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση.

Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει;

Το gov.gr ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν μετά τη λήψη των έκτακτων μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού. Μέχρι στιγμής έχουν ενσωματωθεί οι νέες υπηρεσίες: Υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση και άυλη συνταγογράφηση. Παράλληλα υπάρχουν πληροφορίες και παρέχεται πρόσβαση σε πάνω από 520 υπάρχουσες υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες ενσωματώνονται στην Ψηφιακή Πύλη.

Πού μπορώ να βρω μια ηλεκτρονική υπηρεσία του Δημοσίου;

Μέχρι σήμερα, ένας πολίτης έπρεπε να γνωρίζει εκ των προτέρων από ποιους φορείς παρέχονται οι υπηρεσίες που επιθυμεί και να επισκέπτεται τις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Μάλιστα, ο πολίτης συχνά δε γνωρίζει έναν φορέα (ή τρίτον που λειτουργεί μία υπηρεσία για λογαριασμού άλλου), ή ακόμη δε γνωρίζει καν τη δυνατότητα εκτέλεσης μίας υπηρεσίας με ηλεκτρονικό τρόπο.

Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα, το gov.gr αναλαμβάνει να συγκεντρώσει κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία της δημόσιας διοίκησης που περιλαμβάνει κάποια συναλλαγή με τον ωφελούμενο μέσα στην ίδια ιστοσελίδα. Σταδιακά, θα αποτελέσει το μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι λύσεις κι όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο σε ένα κοινό περιβάλλον.

Δεν είμαι καλός χρήστης της τεχνολογίας. Είναι εύκολο για μένα να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία;

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του gov.gr ακολουθούν πολιτο-κεντρική προσέγγιση. Οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει γεγονότων ζωής, βάσει δηλαδή των αναγκών των ίδιων των πολιτών ή των επιχειρήσεων, και όχι βάσει της εσωτερικής οπτικής ή οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να βρει οποιαδήποτε υπηρεσία με 3 το πολύ κλικ. Επιλέγετε τη θεματική κατηγορία, το γεγονός ζωής που σας ενδιαφέρει και έτσι βρίσκετε όλες τις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες. Μπορείτε, ακόμη, να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης, όπως δηλαδή κάνετε στην Google ή άλλες μηχανές αναζήτησης, πληκτρολογώντας το τι θέλετε να βρείτε.

Με ποια συσκευή μπορώ να έχω πρόσβαση;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες με το κινητό σας τηλέφωνο, tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τι απαιτείται για την είσοδο σε μια υπηρεσία;

Συνήθως απαιτείται η χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η αυθεντικοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων. Υπάρχουν και μερικές υπηρεσίες που χρειάζονται δικούς τους κωδικούς, καθώς σε πρώτη φάση όλες οι υφιστάμενες διατηρούν την αυθεντικοποίηση τους, όπως δηλαδή τις χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα. Σύντομα θα ολοκληρωθεί το νέο Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης και σταδιακά θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε υπηρεσία που σας ενδιαφέρει με ένα κοινό και μοναδικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης που έχετε ήδη.

Πώς μπορώ να βρω την υπηρεσία που με ενδιαφέρει;

Για τον ευκολότερο εντοπισμό τους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το gov.gr έχουν κατανεμηθεί σε 11 ευρύτερες κατηγορίες που περιγράφουν κάποια ομάδα γεγονότων της ζωής μας, π.χ. οικογένεια, επιχειρηματική δραστηριότητα, υγεία και πρόνοια κ.ά. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης μίας υπηρεσίας ανά φορέα/ πάροχο (π.χ. Υπουργείο, Ανεξάρτητη Αρχή, κ.ά.) ή αναζήτησης με ελεύθερο κείμενο (π.χ. "επίδομα", “παράβολο”, κ.ά.).

Μπορώ να αναζητήσω μια υπηρεσία στο gov.gr;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταξινομία που παρέχεται από την αρχική σελίδα και να βρείτε από τις προτεινόμενες κατηγορίες (επίπεδο 1) και γεγονότα ζωής-υποκατηγορίες (επίπεδο 2) την υπηρεσία που καλύπτει την ανάγκη σας. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε την υπηρεσία που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας ελεύθερο κείμενο, όπως δηλαδή θα κάνατε σε μία μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε ήδη και να βρείτε άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του gov.gr.

Πώς επαληθεύεται η εγκυρότητα των "εγγράφων" που εκδίδονται από τo gov.gr;

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας τους τα έγγραφα (εκδιδόμενα αποτελέσματα) που εκδίδονται απευθείας από το gov.gr, όπως η Υπεύθυνη Δήλωση, η Εξουσιοδότηση, η Προσωρινή Άδεια Οδήγησης, η Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, κ.λπ., φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, σημειώνεται πως για κάθε άλλη υπηρεσία που φιλοξενείται στο gov.gr, για κάθε επιχειρησιακό θέμα μίας υπηρεσίας, αρμόδιος παραμένει ο φορέας που την παρέχει.

Τα "έγγραφα" που εκδίδονται από τo gov.gr, γίνονται υποχρεωτικά δεκτά;

Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται απευθείας από το gov.gr, όπως η Υπεύθυνη Δήλωση και η Εξουσιοδότηση, γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για κάθε άλλη υπηρεσία που φιλοξενείται στο gov.gr ισχύει κατά περίπτωση ό,τι ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα/ πάροχο.

Με ποιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω τα "έγγραφα" που εκδίδονται από τo gov.gr;

Τα έγγραφα που εκδίδονται απευθείας από το gov.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • είτε ως ηλεκτρονικά έγγραφα, διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα ΤΠΕ
  • είτε ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης, εφόσον περιλαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση).

Για κάθε άλλη υπηρεσία που φιλοξενείται στο gov.gr ισχύει κατά περίπτωση ό,τι ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα/ πάροχο και συνίσταται να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα αποδοχής του εγγράφου σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, αναλόγως και με τα εκάστοτε χαρακτηριστικά ασφαλείας του εκδιδόμενου πιστοποιητικού, κτλ.

Είναι το gov.gr φιλικό προς ΑμΕΑ;

Το gov.gr έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί εξαρχής με πολιτο-κεντρική προσέγγιση και μέριμνα για υψηλή φιλικότητα και ευχρηστία προς όλους τους πολίτες. Ακολουθεί σχετικές αρχές και διαρκώς εξελίσσεται βάσει διεθνών προτύπων για πρόσβαση από ΑμΕΑ (π.χ. WCAG 2.1 AA). Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί επιπρόσθετο εργαλείο στο gov.gr με μία σειρά από λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως π.χ. ανάγνωση κειμένου, αλλαγή μεγέθους, κτλ., το οποίο βρίσκεται κάτω δεξιά σε κάθε σελίδα του gov.gr.