Για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Εμβολιασμών, τον σχεδιασμό των διαδικασιών και τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής τους, έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο εργασιών, που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την έναρξη της διανομής και χορήγησης εμβολίων στην Ελλάδα από το τέλος του 2020. Το σχέδιο οργανώνεται στην περιοχή της Φαρμακοεπαγρύπνησης:


Στο πλαίσιο αυτό, το Εμβολιαστικό Κέντρο καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευασίας των εμβολίων, που χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό σας. Με το τρόπο αυτό, ενισχύεται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας και της φαρμακο-επαγρύπνησης. Εφόσον απαιτείται, η εφαρμογή ενημερώνει τον γιατρό για την ημερομηνία και ώρα της επανάληψης.