Πριν ξεκινήσετε την καταγραφή μιας διαδικασίας απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη ή γίνεται μόνο μία φορά;
  • Αφορά την υπηρεσία σας ή είναι πιο γενική (π.χ. αφορά ολόκληρο το Υπουργείο);
  • Είναι μήπως ειδική περίπτωση κάποιας πιο γενικής διαδικασίας;
  • Ποιο είναι το έναυσμα της διαδικασίας
  • Σε ποιους απευθύνεται;

Αν η διαδικασία πρέπει να καταγραφεί από την υπηρεσία σας, πριν ξεκινήσετε κάντε τα παρακάτω:

  • Συγκεντρώστε το νομικό πλαίσιο που την αφορά (νόμοι, προεδρικά διατάγματα κλπ)
  • Εντοπίστε τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας
  • Εντοπίστε και καταγράψτε τυχόν παράβολα που απαιτούνται
  • Εντοπίστε και καταγράψτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
  • Καταγράψτε την ροή της διαδικασίας (τα βήματά της) σε χαρτί (παράδειγμα)
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, 2:25 PM