Ποιος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου (χρήστης), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την έκδοσή της;

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, καθώς η έκδοση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης διεκπεραιώνεται πιλοτικά από τον προσωπικό υπολογιστή ή από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Η εξουσιοδότηση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έγγραφη;

Ναι. Η εξουσιοδότηση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την εξουσιοδότηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η εξουσιοδότηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μια εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;

  • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking
  • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί
  • τα στοιχεία του ατόμου που θα εξουσιοδοτήσετε

Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην εξουσιοδότηση, είτε να μεταβείτε στην λειτουργία "Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου" της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της εξουσιοδότησης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην σχετική ενέργεια με τίτλο "Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου".

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με τη διεύθυνση της εξουσιοδότησης;

Μπορείτε να βρείτε τις εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την εξουσιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια "Η θυρίδα σας".

Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Όχι. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε κάποιο από τα στοιχεία τότε θα πρέπει να κάνετε ανάκληση της εξουσιοδότησης και στη συνέχεια να εκδώσετε νέα, ξεκινώντας από την αρχή.

Μπορώ να κάνω ανάκληση μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Ναι. Μπορείτε να κάνετε ανάκληση μιας εξουσιοδότησης, μέχρι και 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης χρησιμοποιώντας τη θυρίδα σας.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.