Ιστορικό υποθέσεων


Στην πλατφόρμα https://my.processes.gov.gr/ μέσω της οποίας υποβάλατε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των υποθέσεων που έχουν δημιουργηθεί με κάθε υποβολή αίτησης. Κατά την επίσκεψή σας, χρειάζεται να συνδεθείτε (είτε με κωδικούς TAXIS για Έλληνες πολίτες, είτε μέσω eIDAS για Ευρωπαίους πολίτες).Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στο σύστημα, σας παρέχεται - από το οριζόντιο μενού πλοήγησης - η δυνατότητα να δείτε τις υποθέσεις σας (“Οι υποθέσεις μου”) ή να εκκινήσετε την διαδικασία υποβολής νέα υπόθεσης (“Νέα Υπόθεση”).


Σημείωση: 

Η επιλογή της Νέας Υπόθεσης μέσα από την πλατφόρμα, ακολουθεί τα ίδια βήματα που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα. Η εκκίνηση μιας νέας υπόθεσης μέσα από το eugo σας επιτρέπει να έχετε δει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την Διαδικασία που σας ενδιαφέρει πριν αποφασίσετε να υποβάλετε το αίτημα. Αν ωστόσο είστε σίγουρος για το ποια είναι η Διαδικασία για την οποία θέλετε να αιτηθείτε, σας επιτρέπεται να εκκινήσετε και απευθείας την υποβολή.
Οι υποθέσεις μου


Λίστα υποθέσεων


Πατώντας το κουμπί “Οι υποθέσεις μου”, εμφανίζονται στην οθόνη σας όλες οι υποθέσεις που έχετε υποβάλει προς διεκπεραίωση μέσω των ΚΕΠ-ΕΚΕΕ. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο διακριτές ενότητες, τα φίλτρα στα αριστερά και μια λίστα με τις υποθέσεις σας στα δεξιά.


Η λίστα των υποθέσεων σας εμφανίζει για κάθε υπόθεση, τον κωδικό υποβολής (#1), το Θέμα της αίτησης (#2) (ταυτίζεται με τον τίτλο της διαδικασίας, όπως αυτή αναφέρεται μέσα από στο ΕΜΔΔ - mitos). Στην στήλη με τις Ενέργειες μπορείτε να επιλέξετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση (#3) ενώ ταυτόχρονα στην αριστερή πλευρά της στήλης, επιλέγοντας το βέλος (#4), μπορείτε να δείτε με μια γρήγορη ματιά ορισμένες πληροφορίες για την υπόθεσή σας, την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης και την κατάστασή της.


Φίλτρα υποθέσεων


Με την χρήση της πλατφόρμας για υποβολή όλο και περισσότερων αιτημάτων συνεπάγεται και η αύξηση των υποθέσεων που θα βλέπετε στην λίστα. Τα φίλτρα μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για να προσδιορίσετε συγκεκριμένα τα αποτελέσματα και να εντοπίσετε την υπόθεση που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα βάση της κατάστασης των υποθέσεων:

ή να ορίσετε χρονικό εύρος:

Το κουμπί “Καθαρισμός” σας επιτρέπει να καθαρίσετε τα υφιστάμενα φίλτρα και να τα επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση.


Λεπτομέρειες υπόθεσης


Για κάθε υπόθεση στην λίστα μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια “Δείτε την υπόθεση” ώστε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την υπόθεση καθώς και την πρόοδό της (Κατάσταση Υπόθεσης).

Οι καταστάσεις μια υπόθεσης μπορεί να είναι:

 • Ανοιχτή: Κάθε υπόθεση που ξεκινά βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί.

 • Κλειστή: Μια υπόθεση που είτε έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς (ο πολίτης ) είτε 

 • Άκυρη: Μια υπόθεση που για διάφορους λόγους ακυρώθηκε από τον χειριστή της (π.χ. μετά από αίτημα του πολίτη γιατί δε διαθέτει κάποιο δικαιολογητικό).

 • Αυτόματη αρχειοθέτηση. Έχει ενεργοποιηθεί από τον χειριστή η αυτόματη αρχειοθέτηση. Δείτε στην επόμενη ενότητα.

 • Σφάλμα: Μια υπόθεση που ακυρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.


Επίσης σας δίνεται πρόσβαση σε σελίδα με εξειδικευμένη πληροφορία σχετικά με την αίτησή σας, την πρόοδό της και την κατάστασή της:

 1. Κωδικός υπόθεσης στο ΚΕΠ-ΕΚΕΕ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αυτό σαν αναφορά σε όποια πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία έχετε με το ΚΕΠ.

 2. Κατάσταση υπόθεσης: Η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υπόθεσή σας.

 3. Φορέας; Το ΚΕΠ-ΕΚΕΕ στο οποίο έχει προωθηθεί η υπόθεσή σας.

 4. Ημερ/νια αρχικής υποβολής: Η ημερ/νία κατά την οποία υποβάλετε το αίτημά σας.

 5. Αρχείο Αίτησης: Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης που έχετε υποβάλλει με όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την αρχική υποβολή.

Για μια υπόθεση που έχει υποβληθεί επιτυχώς, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η η μορφή της σελίδα ακολουθεί την παρακάτω μορφή:


Επιτυχής ολοκλήρωση

Για μια υπόθεση που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και υπάρχει σχετικό έγγραφο από τον φορέα, εφόσον ο εργαζόμενος του ΚΕΠ-ΕΚΕΕ επισυνάψει το αρχείο στην υπόθεσή σας τότε θα λάβετε ενημερωτικό email για την ολοκλήρωση της υπόθεσής σας και η σελίδα πλέον θα έχει την παρακάτω μορφή και τις εξείς επιπλέον πληροφορίες: 

 1. Στο πάνω μέρος της οθόνης ενημερώνεστε από το σύστημα για την επιτυχή διεκπεραίωση και σας δίνεται η δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί “Λήψη” για να κατεβάσετε το έγγραφο-απάντηση από τον φορέα.

 2. Κατάσταση υπόθεσης: Η κατάσταση της υπόθεσης χαρακτηρίζεται πλέον ως κλειστή

 3. Ημερ/νια απάντησης: Ορίζεται η ημερ/νία στην οποία σας εστάλει η απάντηση από τον φορέα.


Αδυναμία διεκπεραίωσης

Σε περίπτωση που το αίτημά δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε θα έχετε την παρακάτω εικόνα με τις εξείς πληροφορίες:

 1. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ενημέρωση για την αδυναμία διεκπεραίωσης του αιτήματος

 2. Στην ενότητα “Απάντηση Αιτήματος” μπορείτε να δείτε την αιτιολογία που έχει δοθεί ως προς το γιατί δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 9:29 PM