Πατήστε στο σύνδεσμο specifications.pdf για να δείτε το αρχείο.