Οι κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί απομακρύνονται τα τελευταία χρόνια από τους ιδιώτες παρόχους cloud υπηρεσιών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με την ψηφιακή κυριαρχία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Οι παρακάτω πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν στην υποδομή οργανισμού ή ιδιώτη με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας. Μάθετε περισσότερα για το Ασφαλές Περιβάλλον Συνεργασίας.