1. Εισαγωγή

Οι κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί απομακρύνονται τα τελευταία χρόνια από τους ιδιώτες παρόχους cloud υπηρεσιών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με την ψηφιακή κυριαρχία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Αυτοί οι λόγοι έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού που μπορούν να εγκατασταθούν στην υποδομή ενός οργανισμού (self-hosted) ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν τις απαραίτητες λειτουργίες που προσφέρουν οι εμπορικές υπηρεσίες όπως π.χ. το Google Workspace και το Microsoft 365.

Στο αποθετήριο αυτό υλοποιούμε υπό τη μορφή εργαλειοθήκης (toolkit) μια ολοκληρωμένη λύση ή αλλιώς ένα Ασφαλές Περιβάλλον Συνεργασίας με βάση τα λογισμικά Nextcloud, Collabora, Element και Jitsi. Το Nextcloud διαθέτει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με λειτουργίες όπως η αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, συνομιλίες κ.α. Το Collabora είναι μια σουίτα συνεργατικής επεξεργασίας εγγράφων η οποία ενσωματώνεται στο Nextcloud. Το Element είναι μια εφαρμογή ασφαλούς επικοινωνίας και συνεργασίας ενώ το Jitsi μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων.

Τα παραπάνω λογισμικά δεν είναι φυσικά οι μοναδικές επιλογές, αλλά επιλέχθηκαν γιατί αποτελούν διαδεδομένες λύσεις που χρησιμοποιούνται ήδη με επιτυχία από κυβερνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως, βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη, υποστηρίζονται και συνεισφέρουν σε αυτά μεγάλες κοινότητες και διαθέτουν ειδικά πακέτα υποστήριξης για εταιρείες και οργανισμούς.