Περιγραφή θέματος

 • Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr

  Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  1. Πώς να βρίσκετε την υπηρεσία
  2. Πώς να ελέγχετε την εγκυρότητα εγγράφου με συμπλήρωση κωδικού
  3. Πώς να ελέγχετε την εγκυρότητα εγγράφου με σάρωση κωδικού QR μέσω της εφαρμογής της ΕΨΠ
  4. Πώς να ελέγχετε την εγκυρότητα εγγράφου με σάρωση κωδικού QR μέσω εφαρμογής της κινητής σας συσκευής
 • Επιλέξτε ενέργεια