Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr

1. Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

 • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
 • είτε το QR code

Ελέγξτε οποιοδήποτε έγγραφο έχει εκδοθεί από την ΕΨΠ gov.gr και φέρει τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης όπως:

 • υπεύθυνες δηλώσεις
 • εξουσιοδοτήσεις
 • πιστοποιητικά δημοτολογίου
 • ληξιαρχικές πράξεις
 • έγγραφα πολιτών και ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν βεβαιωθεί ψηφιακά από το gov.gr
 • βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
 • σήμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα


Χαρακτηριστικά

 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
 • Η χρήση της υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας εγγράφων δεν απαιτεί κάποιο είδος ταυτοποίησης από τον χρήστη (π.χ. Taxisnet, web banking).