Καλώς ήλθατε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απονομής Συντάξεων e-ΕΦΚΑ με σκοπό την πιστοποίηση επαγγελματιών για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα, σύμφωνα με το άρθρο 255 του N.4798/2021 και την Υπουργική Aπόφαση 45891/2021 :

  1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος
  2. Νομοθεσία Νομιμοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (Ανακεφαλαίωση-βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης
  3. Υπολογισμός Κύριας Σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 & του Ν. 4670/2020 
  4. Δικαιολογητικά
  5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών & μηχανογραφικών συστημάτων

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • να γνωρίσετε το βασικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η θεμελίωση και απονομή συντάξεων
  • να εξοικειωθείτε με την ασφαλιστική πρακτική για τη θεμελίωση και απονομή συντάξεων, όπως ακολουθείται στον φορέα και υποστηρίζεται από την σχετική πλατφόρμα.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα (μάθημα) περιλαμβάνει (α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση-powerpoint), (β)σημειώσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz)