Μάθε για την Απονομή Συντάξεων (για επαγγελματίες)


Καλώς ήλθατε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απονομής Συντάξεων e-ΕΦΚΑ με σκοπό την πιστοποίηση επαγγελματιών (δικηγόροι και λογιστές) για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Στόχος του προγράμματος είναι:

να γνωρίσετε το βασικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η θεμελίωση και απονομή συντάξεων
να εξοικειωθείτε με την ασφαλιστική πρακτική για τη θεμελίωση και απονομή συντάξεων, όπως ακολουθείται στον φορέα και υποστηρίζεται από την σχετική πλατφόρμα.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα (μάθημα) περιλαμβάνει

(α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση-powerpoint),
(β)σημειώσεις,
(γ) εκπαιδευτικό υλικό και
(δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz)

Μάθε για την Εθνική Πύλη Αναπηρίας (για Ιατρούς Ε.Σ.Ι.)


Καλώς ήλθατε στο νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ με τίτλο: "Εθνική Πύλη Αναπηρίας" (για Ιατρούς (μέλη και υποψήφια μέλη) μητρώου Ε.Σ.Ι.)

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 (Α) η επικαιροποίηση του γνωστικού πεδίου των μελών του μητρώου του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) σε θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και η συσχέτισή τους με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχετικών διαδικασιών.

 (Β) η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στα υποψήφια μέλη του μητρώου του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) σε θέματα που αφορούν ολιστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας προκειμένου να δύνανται να επιτύχουν στην προβλεπόμενη διαδικασία ένταξής τους στο μητρώο.