1. Γενικά για το gov.gr

Tο gov.gr είναι η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου. Παρέχει, επίσης, απευθείας στους πολίτες τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της υπεύθυνης δήλωσης, της εξουσιοδότησης και της άυλης συνταγογράφησης, καθώς και κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία από εδώ και πέρα.

Το gov.gr εξελίσσεται συνεχώς. Σε πρώτη φάση, λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στην ολοκληρωμένη του μορφή, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το δημόσιο. Θα είναι, δηλαδή, το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση.

gov.gr