Περιγραφή του gov.gr

3. Προσέγγιση και οργάνωση

Το gov.gr συμβάλλει δραστικά στην αλλαγή της σχέσης κράτους-πολίτη και την αλλαγή της φιλοσοφίας της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η αλλαγή θα γίνει άμεσα αντιληπτή και θα βελτιώσει την καθημερινότητα σε κάθε επίπεδο της διεπαφής του πολίτη και της επιχείρησης με τον δημόσιο τομέα.

Το gov.gr ακολουθεί πολιτο-κεντρική προσέγγιση και οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει γεγονότων ζωής, των ίδιων των αναγκών δηλαδή των πολιτών ή επιχειρήσεων και όχι βάσει της εσωστρεφούς οπτικής των φορέων. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να βρει οποιαδήποτε υπηρεσία αναζητά σε έως 3 βήματα clicks).

Ως εναλλακτική, παρέχεται επίσης δευτερεύουσα ταξινομία των υπηρεσιών βάσει της οργανωτικής δομής των φορέων που τις παρέχουν ή τις υποστηρίζουν, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι ήδη γνωρίζουν τον εκάστοτε φορέα.

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας αναζήτησης για γρήγορη εύρεση υπηρεσιών με τη χρήση ελεύθερου κειμένου, με τρόπο ανάλογο δηλαδή όπως κάποιος πολίτης σήμερα αναζητά ό,τι επιθυμεί στη Google και λοιπές μηχανές αναζήτησης ή ιστοσελίδες. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των πολιτών υποστηρίζεται η αυτόματη συμπλήρωση κατά την πληκτρολόγηση (auto-complete) και η εφαρμογή φίλτρων για τα αποτελέσματα.

Τέλος, στην κορυφή του gov.gr παρουσιάζονται επιλεγμένες επίκαιρες ή δημοφιλείς υπηρεσίες για ταχύτερη πρόσβαση.