2. Πλοήγηση στις κατηγορίες

Στο gov.gr μπορείτε να βρείτε γρήγορα και εύκολα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει με πλοήγηση στα 3 επίπεδα οργάνωσης (Κατηγορία > Γεγονός ζωής > Υπηρεσία).

Από την αρχική σελίδα επιλέξτε την κατηγορία (επίπεδο 1) που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που αναζητάτε.


Αφού επιλέξετε κατηγορία, εμφανίζονται τα γεγονότα ζωής/ υποκατηγορίες (Επίπεδο 2) μαζί με μια σύντομη περιγραφή τους. Επιλέξτε το γεγονός ζωής/ υποκατηγορία για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (υπολογιστής, tablet), παρουσιάζεται παράλληλα και η λίστα με τις κατηγορίες (1ο επίπεδο) στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η ενεργή κατηγορία επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία επιλέγοντας την από τη λίστα.


Αφού επιλέξετε το γεγονός ζωής/ υποκατηγορία, εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (υπολογιστής, tablet) εμφανίζεται και η λίστα με τα γεγονότα ζωής/ υποκατηγορίες (2ο επίπεδο). Το ενεργό γεγονός ζωής/ υποκατηγορία επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε γεγονός ζωής/ υποκατηγορία επιλέγοντας το από τη λίστα ή να να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα πατώντας το εικονίδιο 

Σε οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια προηγούμενη σελίδα μέσω του μενού πλοήγησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας