3. Πλοήγηση με βάση υπουργεία και φορείς

Ένας εναλλακτικός τρόπος εύρεσης υπηρεσίας στο gov.gr είναι με βάση την οργάνωση των υπηρεσιών ανά υπουργείο, φορέα και οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Για να πλοηγηθείτε με τον παραπάνω τρόπο επιλέξτε ένα από τα εικονίδια Υπουργεία, Φορείς & Οργανισμοί, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας. Εναλλακτικά πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες της κατηγορίας που επιλέξατε.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (τάμπλετ, υπολογιστής) εμφανίζεται αριστερά η λίστα με τα υπουργεία ή φορείς. Το επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε υπουργείο επιλέγοντας από τη λίστα.

Σε οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια προηγούμενη σελίδα μέσω του μενού πλοήγησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.


Όταν οι υπηρεσίες ενός υπουργείου ανήκουν σε κάποιο φορέα ή οργανισμό, εμφανίζονται οργανωμένες κάτω από το όνομα του φορέα ή οργανισμού. Για να δείτε μόνο τις υπηρεσίες του φορέα ή οργανισμού πατήστε το εικονίδιο δίπλα από το όνομά του.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες του φορέα ή οργανισμού που επιλέξατε.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (τάμπλετ, υπολογιστής) εμφανίζεται και η λίστα με τους φορείς ή οργανισμούς του υπουργείου. Ο επιλεγμένος φορέας ή οργανισμός επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε φορέα ή οργανισμό επιλέγοντας από τη λίστα  ή να να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα πατώντας το εικονίδιο