Προσθήκη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας στην εφαρμογή Covid Free GR Wallet

1. Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αποθηκεύεται στην εφαρμογή Covid Free GR Wallet προκειμένου να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης Covid, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τη φωτογραφία σας.

      Προσοχή! 
Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά την αστυνομική ταυτότητα αλλά χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
 Προκειμένου να εισάγετε το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στην κινητή σας συσκευή την ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Covid Free GR Wallet.