1. Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αποθηκεύεται στην εφαρμογή Covid Free GR Wallet προκειμένου να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης Covid, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τη φωτογραφία σας.

      Προσοχή! 
Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά την αστυνομική ταυτότητα αλλά χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
 Προκειμένου να εισάγετε το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στην κινητή σας συσκευή την ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Covid Free GR Wallet.