1. Είσοδος στην εφαρμογή

Για την είσοδο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής εγγράφου πηγαίνετε στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation