1. Εγκατάσταση πρόσφατης έκδοσης Acrobat Reader

Για να έχετε την πρόσφατη εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader πηγαίνετε στη διεύθυνση:

https://get.adobe.com/reader/

   

Επιλέγετε Download Acrobat Reader.  Αποθηκεύετε το αρχείο και το εκτελείτε από εκεί που έχει κατέβει ώστε να εγκατασταθεί.