2. Εναλλακτικοί Τίτλοι

Αφορά στους τυχόν τίτλους, που μπορεί να είναι γνωστή μία διαδικασία είτε στο gov.gr, είτε σε φιλικούς/χρηστικός τίτλους προς τον πολίτη.
Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα. Χρησιμοποιείστε κεφαλαία μόνο για τα αρχικά των λέξεων. Μπορείτε να εισαγάγετε πάνω από έναν τίτλους, αρκεί να τους διαχωρίσετε με κόμμα (,) μεταξύ τους.


Παράδειγμα Διαδικασίας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας