1. Επίσημος Τίτλος (Υποχρεωτικό)

Αφορά στον τίτλο που αποδίδεται στη διαδικασία, βάσει του νομικού πλαισίου με το οποίο δημιουργήθηκε.
Ο τίτλος θα πρέπει να προκύπτει από τη νομοθεσία και όχι από τη συνήθη χρήση του. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα. Χρησιμοποιείστε κεφαλαία μόνο για τα αρχικά των λέξεων εφόσον δεν είναι σύνδεσμοι ή άρθρα.

Παράδειγμα Διαδικασίας

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Παράδειγμα Διαδικασίας

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης