2. Έναυσμα

Αναφορικά με το έναυσμά της,  μια διαδικασία μπορεί να είναι (ενδεικτικές τιμές), μπορείτε να βάλετε πάνω από μία:

Αιτούμενη

Είναι η διαδικασία την οποία αιτείται ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο


Αυτεπάγγελτη

Είναι η διαδικασία η οποία εκκινεί βάσει προκαθορισμένων υποχρεώσεων του φορέα και δεν απαιτεί αίτημα εκτέλεσης από τρίτους (π.χ. έλεγχοι οικονομικής αρχής σε επιχειρήσεις). Έναυσμα αυτεπάγγελτης έχουν εξ ορισμού όλες οι αυτεπάγγελτες διαδικασίες.


Αποτέλεσμα άλλης διαδικασίας

Αφορά εσωστρεφείς διαδικασίες του φορέα, οι οποίες εκκινούν με την ολοκλήρωση μιας άλλης προγενέστερης διαδικασίας

 Παράδειγμα Διαδικασίας
"Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Αιτούμενη γιατί ξεκινά από αίτηση του ενδιαφερόμενου

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Αυτεπάγγελτοι Έλεγχοι Δημοτικών Παιδικών Χαρών"

Η διαδικασία αυτή είναι αυτεπάγγελτη,γιατί ξεκινά από την υπηρεσία χωρίς εξωτερικό έναυσμα


Παράδειγμα Διαδικασίας
"Επιβολή προστίμου"

Η διαδικασία αυτή έχει έναυσμα "Αποτέλεσμα άλλης διαδικασίας", γιατί απαιτεί ως προαπαιτούμενη διαδικασία τον "Έλεγχο της επιχείρησης"