1. Γενική περιγραφή


Είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να καταναλώσει μία διαδικασία/υπηρεσία. Δεν συμπληρώνεται σε εσωστρεφείς διαδικασίες.
Εάν οι προϋποθέσεις είναι εναλλακτικές (δηλαδή θα μπορούσε να ισχύει η μία ή η άλλη), δηλώστε τη ως εναλλακτική και ορίστε το προηγούμενο βήμα της προϋπόθεσης. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μιας προϋπόθεσης στην επεξεργασία ακουμπώντας με το ποντίκι τις τελίτσες στο πλαίσιο αριστερά και τοποθετώντας σε όποιο σημείο θέλετε. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξετε και όλες τις περιπτώσεις εναλλακτικών προϋποθέσεων