2. Α/Α

Α/Α: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αφορά τον αύξοντα αριθμό της προϋπόθεσης.
Μπορούν να εισαχθούν προϋποθέσεις επιλέγοντας, στο τέλος της σελίδας, την επιλογή Προσθήκη κι άλλου. Ο αύξων αριθμός συμπληρώνεται αυτόματα.