3. Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση

Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση: Για περιπτώσεις που η προϋπόθεση, αποτελεί εναλλακτική επιλογή μιας προηγούμενης.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι και η αρχική και δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή κάποιας άλλης προϋπόθεσης. Επομένως, δεν τσεκάρεται η επιλογή: Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση.
 

Από τη 2η προϋπόθεση και μετά μπορούμε να έχουμε εναλλακτική προϋπόθεση μιας προηγούμενης.

Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση της:  Για περιπτώσεις που η προϋπόθεση, αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Εισαγάγετε τον αριθμό της προϋπόθεσης της οποίας η παρούσα αποτελεί εναλλακτική. Αν δεν δηλώσετε μία προϋπόθεση ως εναλλακτική θεωρείται ότι από εκεί ξεκινά το κοινό βήμα υλοποίησης δύο εναλλακτικών.
 


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης