2. Αποτελεί εναλλακτικό παράβολο

Τσεκάρετε μόνο αν το συγκεκριμένο παράβολο/τέλος είναι εναλλακτικό κάποιου άλλου, δηλαδή είναι απαραίτητο ή το ένα ή το άλλο.