1. Γενικά

Εδώ περιγράφετε τον τρόπο που υλοποιείται από τον φορέα υλοποίησης η διαδικασία, ξεκινώντας από το σημείο εκκίνησής της μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Πριν ξεκινήσετε την καταχώρηση των βημάτων της διαδικασίας στο σύστημα, φροντίστε να έχετε καταγράψει τα βήματά της σε ένα χαρτί ή σε ένα έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα μπορείτε να δείτε την διαδικασία συνολικά και να εντοπίσετε σημεία που χρειάζονται αλλαγές και αφετέρου να διευκολυνθείτε στην καταχώρηση των βημάτων της στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράδειγμα


Όταν καταχωρήσετε τα βήματα στο σύστημα ΜΙΤΟΣ - ΕΜΔΔ, παράγεται αυτόματα το διάγραμμα BPMN, στο οποίο μπορείτε να δείτε σε μορφή διαγράμματος ροής την διαδικασία. Για να δείτε το διάγραμμα BPMN επιλέξτε από το αρχικό αριστερό μενού την επιλογή Εμφάνιση Διαδικασίας -> ΧειροκίνητηΑν η διαδικασία υλοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μη συμπληρώνετε εδώ, αλλά μόνο στα ψηφιακά βήματα.