3. Περιγραφή Βήματος

Βήμα

Είναι ένας αύξων αριθμός που συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αφορά την σειρά του βήματος στην διαδικασία.

Αποτελεί βήμα διακλάδωσης

Τσεκάρετε το τετραγωνάκι στην περίπτωση που το περιγραφόμενο βήμα αποτελεί βήμα κάποιας διακλάδωσης. Όλα τα βήματα που βρίσκονται σε κάποια διακλάδωση θα έχουν αυτό το πεδίο τσεκαρισμένο. Θα πρέπει να συμπληρώσετε επίσης το πεδίο "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης"

Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης

Συμπληρώστε το μόνο αν έχετε τσεκάρει το παραπάνω τετραγωνάκι. Εισαγάγετε το προηγούμενο βήμα διακλάδωσης του οποίου το τρέχον είναι επόμενο βήμα. Οι αριθμοί που εμφανίζονται είναι οι αριθμοί των ήδη εισηγμένων βημάτων.

Σε περίπτωση που προσθέσετε κάποιο νέο βήμα στη διαδικασία πριν από την διακλάδωση, τότε θα αλλάξει η αρίθμηση των βημάτων και θα πρέπει να διορθώσετε τις τιμές σε αυτό το πεδίο.

Τίτλος

Περιγράψτε με λίγα λόγια τι υλοποιείται με το συγκεκριμένο βήμα Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο και χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.

Αρμόδιος διεκπεραίωσης

Επιλέξτε από τη λίστα τον αρμόδιο διεκπεραίωσης του βήματος. Αν δεν υπάρχει στη λίστα ή είναι επιπλέον του ενός καταγράψτε το στις παρατηρήσεις.


Συναρμόδιος Φορέας

Συμπληρώστε μόνο αν το συγκεκριμένο βήμα υλοποιείται από άλλον φορέα από αυτόν που έχει την αρμοδιότητα.
Εισαγάγετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και το σύστημα θα εμφανίσει από την απογραφή των φορέων τις πλησιέστερες τιμές.

Τρόπος Υλοποίησης

  • Ενέργεια μέσω λογισμικού
  • Υπογραφή
  • Χειροκίνητη ενέργεια
  • Ψηφιακή υπογραφή

Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (min)

Συμπληρώστε έναν αριθμό που δείχνει τον ελάχιστο χρόνο διεκπεραίωσης που υλοποιείται η διαδικασία στον τρέχοντα χρόνο. (θα συμπληρώσετε την μονάδα μέτρησης παρακάτω). Αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας (ο οποίος περιλαμβάνει και τον φόρτο εργασίας και το πλήθος των διαδικασιών στην ουρά) και όχι τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης.

Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (max)

Συμπληρώστε έναν αριθμό που δείχνει τον μέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης που υλοποιείται η διαδικασία στον τρέχοντα χρόνο. (θα συμπληρώσετε την μονάδα μέτρησης παρακάτω). Αφορά τον μέγιστο χρόνο που θα περιμένει ο αιτών τη διαδικασία και όχι τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης από τη δημόσια υπηρεσία.

Μονάδα μέτρησης χρόνου

Συμπληρώστε τη μονάδα χρόνου που μετρούνται οι παραπάνω χρόνοι. Η μονάδα μέτρησης είναι ίδια και για τον ελάχιστο και για τον μέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης.

Περιγραφή

Αφορά τυχόν σημειώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο βήμα υλοποίησης και δεν αναφέρονται στα πεδία του παρόντος. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο και χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.Παράδειγμα Διαδικασίας "Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Βήμα 1: Υποβολή έντυπης αίτησης

Η υποβολή της έντυπης αίτησης αποτελεί το 1ο βήμα της διαδικασίας. Η υποβολή της έντυπης αίτησης είναι μια χειροκίνητη ενέργεια και χρειάζεται εκτιμώμενο χρόνο 1 ημέρα.

Καταγράφεται ως εξήςΒήμα 5: Κατάθεση των παραβόλων

Το βήμα αυτό αποτελεί κόμβο απόφασης. Από αυτό το σημείο και έπειτα ακολουθούνται εναλλακτικά μονοπάτια - διακλαδώσεις. Καταγράφεται σαν κανονικό βήμα όπως και τα προηγούμενα.Βήμα 6: Ο ενδιαφερόμενος δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Δεν εκδίδεται βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών.

Εδώ ξεκινά το πρώτο παρακλάδι μετά τον κόμβο απόφασης.  Στο βήμα αυτό θα πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και να θέσετε τιμή στο πεδίο "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης". Το προηγούμενο βήμα διακλάδωσης είναι το βήμα του κόμβου απόφασης, δλδ το Βήμα 5

Δεν έχει σημασία ποιο παρακλάδι θα περιγράψετε πρώτο.Βήμα 7: Ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της αίτησης παραδίδει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών.

Στη διαδικασία αυτή επιλέξαμε να συνεχίσουμε με τα βήματα της δεύτερης διακλάδωσης και όχι με το τελικό βήμα. Παρόλο που μπορεί να σχεδιαστεί και διαφορετικά, σας προτείνουμε να ολοκληρώνετε τα βήματα των διακλαδώσεων και στη συνέχεια να συνεχίζετε με το κοινό βήμα που ενώνονται όλες οι διακλαδώσεις.

Και σε αυτό το βήμα που αποτελεί το πρώτο βήμα του εναλλακτικού μονοπατιού, θα πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και να θέσετε τιμή στο πεδίο "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης". Το προηγούμενο βήμα διακλάδωσης είναι και σε αυτή την περίπτωση το βήμα του κόμβου απόφασης, δλδ το Βήμα 5Βήμα 8: Ενημέρωση της επιτροπής εξετάσεων και ορισμός της ημερομηνίας εξετάσεων

Το βήμα αυτό ανήκει στο 2ο παρακλάδι οπότε θα πρέπει να θέσουμε και εδώ τιμές στα 2 πεδία "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης". Το προηγούμενο βήμα είναι το βήμα 7 που περιγράψαμε παραπάνω. Επομένως τα πεδία θα τεθούν όπως στην παρακάτω εικόναΒήμα 10: Ενημέρωση της επιτροπής εξετάσεων και ορισμός της ημερομηνίας εξετάσεων

Στο τελευταίο βήμα (Βήμα 10) της διαδικασίας τα δυο παρακλάδια ενώνονται. Το Βήμα 10 δεν ανήκει πλέον σε κάποιο παρακλάδι αλλά αποτελεί βήμα της κύριας ροής της διαδικασίας. Επομένως δεν θέτουμε τιμή στα πεδία "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης" και ρυθμίζεται ως εξής: