3. Περιγραφή βήματος

Τα πεδία του κάθε βήματος είναι όμοια με αυτά που περιγράφηκαν στην Ενότητα Βήματα. Τα παρακάτω πεδία έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περιγραφή των Ψηφιακών Βημάτων:

Λογισμικό διεκπεραίωσης

Επιλέξτε από τη λίστα το λογισμικό διεκπεραίωσης του βήματος

  • Ψηφιακή υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου
  • Ψηφιακή έγκριση αρμοδίου υπαλλήλου
  • gov.gr
  • Έξοδος δεδομένων από λογισμικό
  • Λογισμικό θεσμικού φορέα
  • Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

Τρόπος Υλοποίησης

  • Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό
  • Ενέργεια λογισμικού
  • Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)
  • Έξοδος δεδομένων από λογισμικόΠαράδειγμα Διαδικασίας "Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης"

Βήμα 1: Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ


Η ταυτοποίηση του χρήστη αποτελεί το 1ο βήμα της διαδικασίας και γίνεται από το εξωτερικό σύστημα της ΓΓΠΣ. Επομένως το λογισμικό διεκπεραίωσης είναι Λογισμικό άλλου φορέα και ο τρόπος υλοποίησης είναι με Αλληλεπίδραση λογισμικών (Διαλειτουργικότητα).

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο


 


Βήμα 2: Ταυτοποίηση τηλεφώνου μέσω e-banking

Η ταυτοποίηση του τηλεφώνου του χρήστη μπορεί να γίνει είτε μέσω e-banking, είτε μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, οπότε σε αυτό το βήμα υπάρχει διακλάδωση. Για να καταγράψετε το πρώτο παρακλάδι (ταυτοποίηση μέσω e-banking) θα πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και να θέσετε τιμή στο πεδίο "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης". Το προηγούμενο βήμα διακλάδωσης είναι το βήμα 1.

Και εδώ η ταυτοποίηση του τηλεφώνου γίνεται από λογισμικό άλλου φορέα.

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο


 


Βήμα 4: Λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης και του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης.

Στο βήμα αυτό έχει πλέον εκδοθεί η Υπεύθυνη δήλωση και εμφανίζονται στον πολίτη τα στοιχεία της δήλωσης και ο κωδικός επικύρωσης.

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο